Skip links

Rulman Hasarları ve Alınacak Önlemler

Genellikle, rulmanlar doğru bir şekilde kullanılırsa, yorulma ömürleri tahmin edildiği gibi olacaktır. Rulmanlar, önlenebilir hatalar nedeniyle çoğunlukla vaktinden önce arızalanırlar. Yorulma ömrünün aksine, bu erken arızalar yanlış montaj, hatalı elleçleme veya zayıf yağlama, yabancı madde girişi veya anormal ısı üretiminden kaynaklanır.

Erken arızalara bir örnek yetersiz yağlama, yanlış yağın kullanılması, arızalı yağlama sistemi, yabancı madde girişi, rulman montaj hatası, milin aşırı sapması veya bunların bir kombinasyonundan dolayı meydana gelen omuz aşınmasıdır.

Arızadan önce ve sonra; uygulama, çalışma koşulları ve çevre de dâhil bütün koşullar biliniyorsa o zaman hatanın doğası ve olası nedenleri araştırılarak bir karşı önlem belirlenebilir. Başarılı bir karşı önlem, benzer arızaların sayısını azaltacaktır ve tekrar meydana gelmelerini engelleyecektir.